Bibliodans cookie- og persondatapolitik

1: Ejeroplysninger

Bibliodan

Låsbygade 67

6000 Kolding

Mail: bibliodan@bibliodan.dk

2: Cookies

Dette websted anvender ikke cookies.

3: Persondatapolitik

Bibliodan som dataansvarlig:

Bibliodan

Låsbygade 67

6000 Kolding

cvr-nr.: 37 85 28 48

Tlf: 70207180

Mail: bibliodan@bibliodan.dk

Ved bestilling af en eller flere af vores serviceydelser
giver du Bibliodan tilladelse til at behandle dine per-
sonoplysninger. Vi indsamler udelukkende de oplys-
ninger, der opgives i forbindelse med bestilling af
varer og tjenesteydelser eller opgives som led i et
ansættelsesforhold hos os eller opgaveløsning for os.

Hvorfor og hvordan indsamler Bibliodan
persondata

Personoplysninger er nødvendige for at kunne levere
varer og tjenesteydelser og for at kunne udbetale løn
og sende oplysninger til Skat. Bibliodan indsamler
følgende personoplysninger:

Navn, adresse, telefonnr., mail, kontonummer og i
nogle tilfælde cpr-nummer.
Købshistorik
Virksomhedsoplysninger og kontaktpersoner

Bibliodan registrerer kun de oplysninger som en per-
son selv eller tredjepart (f.eks. ordregiver) opgiver.
Personoplysningerne opbevares i det tidsrum, hvor
det er tilladt i henhold til lovgivningen. Bibliodan slet-
ter oplysningerne, når de ikke længere er nødvendige
til opfyldelse af formålet hvortil de er indsamlet. Du
har altid ret til at få indsigt i de personoplysninger, som
Bibliodan har registreret om dig.
Hvis du ønsker at henvende dig i denne forbindelse, kan
du kontakte os på mail bibliodan@bibliodan.dk

Sikkerhed og deling af dine personoplysninger

Bibliodan videregiver ikke dine personoplysninger til andre,
medmindre du giver samtykke hertil eller såfremt vi er ret-
ligt forpligtet hertil.
Vi kan ikke garantere 100 procents sikkerhed ved dataover-
førsler via internettet. Der er en risiko for, at andre uberet-
tiget får adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares
elektronisk. Du afgiver personlige oplysninger på eget ansvar.
Bibliodan anvender eksterne leverandører af IT-systemer og
services, som Bibliodan har indgået en databehandleraftale
med i henhold til GDPR.
Du har mulighed for at klage over behandlingen af dine op-
lysninger og data. Klage indgives til Datatilsynet.

Kolding d. 18. juni 2018