Printervenlig version

Dansk Skolesløjds Forlag:

Til det nye skoleår med faget Håndværk og

Design i Folkeskolen foreligger en ny bog af

Søren Vælds som inspirationskilde og

illustreret metode til undervisning af elever fra

3. til 10. klasse.

Med bogen:

Håndbog i Håndværk og Design – den

ideelle fordring med 36 trinforløb. 1200

fotos, litteraturhenvisninger, søgeord til de

enkelte temaer og til: Håndværk, kunsthåndværk,

design, arkitektur og den pædagogiske

platform.

Der lægges vægt på at leve op til bogens

undertitel: Den ideelle fordring i forbindelse

med forløb , der giver mulighed for at stille

den rettidige, ideelle fordring til klasser og til

eleverne individuelt :

Til opnåelse af den bedst mulige læring og

personlige udvikling.

Bogens illustrationer viser i den forbindelse

de børn, som har arbejdet med de forskellige

ting.

Så der gives et retvisende indtryk af

klassetrin og elevsammensætning der, hvor

opgaverne blev stillet.

Og hvordan de blev løst.

Håndbog i Håndværk og Design lever fuldt

ud op til Undervisningsministeriets 7 sider

lange udkast til læseplan, som kan findes på

google ved at søge: Håndværk og Design.

Spots fra: Udkast 22.05.2014:

*Håndværk og design indgår naturligt i

tværfaglige sammenhæng med folkeskolens

øvrige fag.

 

 

 

 

*Gennem arbejdet med håndværk styrkes

elevernes kreative, kognitive og kropslige

erfaringer og tilliden til egne muligheder.

*Denne viden og erfaring er med til at styrke

elevernes almene og alsidige dannelse.

*Der skal arbejdes med hårde og bløde

materialer: Materialekendskab og

kombinationer.

*Design med ideudvikling, afprøvning,

produktrealisering og evaluering.

*Sproglig udvikling.

*It og medier.

*Innovation og entrepenørskab.

Håndbog i Håndværk og Design – den

ideelle fordring med 36 trinforløb (240 sider,

325 kr.) udgør sammen med Aktiv Dannelse

– til forskning og innovation (272 sider , 375kr.)

med 119 eksemplariske forløb til

aktivitetstimerne, understøttende undervisning

og Håndværk og Design,

et solidt grundlag til imødekommelse af

Undervisningsministeriets foreløbige

læseplan.

Bøgerne forhandles af bibliodan:

www.bibliodan.dk